ลิงค์เพื่อนบ้าน

  สังคมออนไลน์
  

 
 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 ร.ร. วัดสุวรรณพลัพลา
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 ร.ร. วัดสุวรรณพลัพลา

 " ระบบท้องฟ้าจำลองแบบเคลื่อนที่ เพื่อการศึกษา "
" Integrate Digital Planetaruim"
จัดแสดงในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2558
โรงเรียนสุวรรณพลับพลา เขตตลิ่งชัน

 

 

 

 

 

 

POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE