ลิงค์เพื่อนบ้าน

  สังคมออนไลน์
  

 
 
ตู้สาขาระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

 

 ตู้สาขาระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX)

 

 Integrate model CX-8


 

  

 • โทรออกสายนอกได้ฉับไว
 • ติดต่อสื่อสารระหว่างสายในได้สะดวก ชัดเจนจากทุกจุด
 • โอนสายที่กำลังสนทนาต่อไปยังเครื่องภายในอื่นๆได้ตามต้องการ
 • พักสายด้วยเสียงดนตรี และเรียกกลับมาสนทนา (จากเครื่องเดิมหรือเครื่องพ่วงอื่นได้)
 • ระบบรับสายแทน จากเครื่องทีมีสัญญาณเรียก
 • ระบบงดรับสายเข้า โดยไม่ต้องปิดเครื่อง และยังโทรออกได้ตามปกติ (ผู้โทรเข้าจะได้ยินสัญญาณสายไม่ว่าง)
 • ระบบ เรียกกลับหมายเลขสุดท้ายที่โทรเข้า (เมื่อมีสายเข้าแล้วรับสายไม่ทัน)
 • ระบบแทรกสายภายใน แม้ขณะที่สายนั้นไม่ว่าง
 • ระบบสัญญาณเตือนแจ้งการโทรเข้าสายจากภายใน เมื่อเรียกแล้วไม่มีผู้รับสาย
 • ระบบกำหนดสายในเรียกกลับอัตโนมัติ เมื่อต่อสายไปแล้วสายไม่ว่าง
 • ระบบจองสายนอก ในกรณีต้องการโทรออก แต่สายถูกใช้งานเต็ม
 • ระบบประชุมสาย สามารถสนทนาพร้อมกันได้หลายสาย ทั้งสายนอกสายใน
 • ระบบฝากสายเมื่อท่านไม่อยู่ กำหนดให้สายเข้า เรียกไปยังเครื่องภายในอื่นแทน
 • ระบบโปรแกรมการใช้งานศูนย์บริการได้

 

 

 คุณสมบัติเฉพาะ


     

ระบบไฟฟ้า AC 220 V

ขนาด 270/310/48 มิลลิเมตร

ผลิตโดย บริษัท อินเตอร์โฟนิค (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้แทนจำหน่าย บริษัท สยามเอ็ดวานซ์เทค จำกัด

 

 

  ดาวโหลด คู่มือการใช้ของระบบ_ควบคุมโทรศัพท์_CX-8.pdf


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE