ลิงค์เพื่อนบ้าน

  สังคมออนไลน์
  

 
 
พิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์

Astronomy Zone


 

ปฐมบทดาราศาสตร์

                ส่วนการจัดแสดง พระปรีชาสามารถทางด้านดาราศาสตร์ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รวมถึงเครืองมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในสมัยนั้น

                ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ วิวัฒนาการทางด้านดาราศาสตร์จากนักดาราศาสตร์ที่สำคัญในอดีต ผ่านทางเทคโนโลยี ฮอโลแกรม ซึ่งให้ภาพเสมือนของนักดาราศาสตร์ที่มี มิติ สร้างอรรถรสในการรับชม

 

ระบบสุริยะจักรวาล

                นำพาทุกท่านท่องไปในระบบสุริยะจักรวาลของเรา พบกับสมาชิกของระบบสุริยะ ด้วยโมเดลจำลองดาวเคราะห์เคลื่อนที่  และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะ ผ่านทางสื่อ มัลติมีเดีย ที่น่าสนใจ

 

ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

                เผยความลับปรากฏการณ์ในห้วงอวกาศที่ท่านสังเกตได้บนท้องฟ้า  โดยจะนำทุกท่านก้าวผ่านอุโมค์แห่งปรากฏการณ์ดาราศาตร์อันน่าอัศจรรย์ ทีมี การจำลองการเกิดอุปราคา และ การเกิดปราฏการณ์ต่างๆให้รับชม

 

สำรวจอวกาศ

                ร่วมผจญภัยไปกับการสำรวจอวกาศของมนุษยชาติ จากจุดเริ่มต้น ที่นำไปสู่การพัฒนาการสำรวจอวกาศในอนาคต  ด้วยการนำเสนอในรูปแบบ อินเตอร์แอคทีฟ   ที่ทำให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกไปกับสื่อมัลติมีเดีย

                รวมถึงการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลก และการคิดค้นเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจอวกาศ ด้วยโมเดลจำลองที่ให้รายละเอียดสมจริง

 

ชีวิตสัมพันธ์กับดวงดาว

                เรียนรู้การดำเนินชีวิตโดยอาศัยประโยชน์จากดวงดาว  ความใกล้ชิดของมนุษย์กับดวงจันทร์  อันเป็นที่มาของการเกิดข้างขึ้นข้างแรม  ปฏิทินจันทรคติ  และจะนำทุกท่านไปสังเกตุดวงดาว ในห้องแห่งจักรราศี ซึ่งเป็นที่มาของการนำมาสร้างเป็น ปฏิทินสุริยะคติ ในปัจจุบัน

                นอกจากนี้ จะเผยปริศนาของการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง การเกิดฤดูกาลต่างๆ ให้ทุกท่านได้เห็น  พร้อมทั้งให้ความรู้ในการสังเกตุดวงดาวบนท้องฟ้า และการใช้ประโยชน์ในการหาทิศอีกด้วย

 

ดาวฤกษ์

                เจาะลึกไปยังดาวฤกษ์ วงจรชีวิตของดาวฤกษ์ และ ศึกษาส่วนประกอบของดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ ที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาล  โดยอธิบายบนโมเดลจำลองในแต่ละส่วน พร้อม สื่อมัลติมีเดีย ที่น่าสนใจ

 

กาแล็กซี และ เนบิวลา

                จะนำทุกท่านออกไปนอกระบบสุริยะ เพื่อดูลักษณะ และ องค์ประกอบของกาแล็กซี่ทางช้างเผือก รวมถึงการค้นพบกาแล็กซี่ และ เนบิวลา ต่างๆในจักรวาล โดยนำเสนอผ่าน ระบบฉายภาพต่อเนื่องที่ทันสมัย และระบบเสียงที่สร้างความเร้าใจ

 

เอกภพ

                ถ่ายทอดความรู้การเกิด เอกภพ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และแสดงให้ทุกท่านได้เห็นการเกิด บิ๊กแบง โมเดลจำลองแรงดึงดูดของหลุมดำ  ตลอดจนการวิวัฒนาการมาเป็นเอกภพในปัจจุบัน  


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE